FALAMOS DE DISLEXIA

27.02.2013 10:45

Acompáñanos: Violeta Cruz Fernández.  (Psicóloga, especialista en atención temprana)

DIRIXIDO A:

Profesorado de AL, PT, orientadores/as e profesorado en xeral

FALAREMOS DE:

Cando e como detectar alumnado con dislexia.

Principais especificidades que xera a dislexia.

Mellora da comunicación entre o profesorado da aula/equipos de orientación/pais e nais.

Posibles estratexias e ferramentas.