ENCONTRO DE ADULTOS

24.05.2013 22:12

FALAMOS DE DISLEXIA.  ENCONTRO DE ADULTOS

1 DE XUÑO DE 2013

11:00 HORAS

CENTRO SOCIOCULTURAL FONTIÑAS. SANTIAGO DE COMPOSTELA